VI Niedziela Wielkanocna

Bardzo proszę aby w naszych kościołach zasiadać w miejscach wyznaczonych. Do kościoła przychodzimy według rozporządzenia władz sanitarnych w maseczkach. Jeśli w kościele wszystkie miejsca wyznaczone są zajęte, bardzo proszę aby uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz zachowując od siebie nakazany odstęp.

Nabożeństwo majowe w niedziele o godz. 15:00, w tygodniu o godz. 17:40 w kościele parafialnym, zaś kościołach filialnych w niedzielę przed Mszą św., w tygodniu o godz. 17:00.

 

 

ks. proboszcz

Roma Piwoński